De kinderdoop Gods bevel

€3,00
/


OF KOOP HET E-BOOK VIA


OF KOOP VIA

De kinderdoop als bevel van God uitgewerkt door Ds. Michael Harrison behandelt de Bijbelse opdracht van de kinderdoop

De uitgewerkte preken van de puriteinse predikant Michael Harrison (1640-1729), die de inhoud vormen van dit kleine geschriftje, hebben al velen de ogen geopend voor de Bijbelse gronden van de kinderdoop.

Deze vertaling kan meer helderheid geven in het feit dat kinderen deel uitmaken van het verbond en net als volwassenen lid zijn van de kerk. Kinderen hebben daarom ook recht op het teken van de doop.

De kracht van de inhoud van dit boekje is dat het in kort bestek de Bijbelse argumenten uiteenzet die er zijn voor de kinderdoop. Verder verdedigt de schrijver vanuit Gods Woord dat niet onderdompeling, maar besprengen of uitgieten de manier is om te dopen. Ook worden bezwaren tegen de kinderdoop serieus besproken en Schriftuurlijk beantwoord

Over de auteur